Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  AYM, kadroya geçen sözleşmelilere getirilen nakil yasağı iptal etmedi
  31 Mayıs 2016 Salı 13:25

  AYM, kadroya geçen sözleşmelilere getirilen nakil yasağı iptal etmedi

  Anayasa Mahkemesi, 2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmelilere getirilen nakil yasağının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

  2013 yılında, 6495 sayılı Kanununla, sözleşmelilere ikinci defa kadroya geçme hakkı verilmişti.

  Ancak bu düzenleme sırasında, kadroya geçenlere, 5 yıl boyunca başka kamu kurumlarına naklen gidememe yasağı getirilmişti.

  İdare mahkemelerinde açılan davalarda Erzurum ve Tokat İdare Mahkemeleri, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla konuyu Anayasa'ya mahkemesine taşıdı.

  25 Kasım'da ilk görüşmesini yapan Anayasa mahkemesi heyeti, konunun esasına geçilmesine karar vermişti.Tıklayınız.

  Mahkemenin esastan kararı, 31 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Anayasa Mahkemesi heyeti, getirilen düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

  Mahkeme kararında, kadroya geçen sözleşmelilere tercih hakkı verildiğini, tercihini kadroya geçme yönünde kullanan sözleşmelilerin atama yapıldıktan sonra tabi olacak şartları bilmeleri gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca düzenlemenin kurum içi nakle izin verdiğine ve 657 sayılı Kanunun tanıdığı ücretsiz izin hakkına dikkat çekilmiştir.

  İŞTE İPTAL ETMEME KARARIN GEREKÇESİ

  11. Kamu görevlileri ile kamu yönetimleri arasındaki hizmet ilişkileri kural tasarruflarla düzenlenmektedir. Kamu personeli, belirli bir statüde, nesnel kurallara göre hizmet yürütmekte, o statünün sağladığı aylık, ücret, atanma, yükselme, nakil gibi kimi öznel haklara sahip olmaktadır. Kamu hizmetine girişin ve hizmet içinde yükselmenin koşulları, statü hukukunun gereği olarak kanunlarla belirlenmektedir. Bu durum Anayasa'nın kamu hizmetine girme hakkının düzenlendiği 70. maddesi ile kamu hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkelerin düzenlendiği 128. maddesinden kaynaklanan bir zorunluluktur. Kanun koyucu, statü hukuku çerçevesinde yürütülen memuriyet hizmetine girmeye, yükselmeye, memuriyetin sona ermesine vb. hususlara ilişkin koşullan anayasal ilkelere uygun olarak belirleme yetkisine sahiptir. Kişilerin ise kanunlarla öngörülen bu statüye girip girmemek konusunda tercihte bulunma hakları vardır.

  12. 657 sayılı Kanun'un, itiraz konusu kuralın da yer aldığı geçici 41. maddesi, sözleşmeli personelin lehine bir yasal düzenleme ile genel kuraldan ayrılarak sınava ve adaylık sürecine tabi olmaksızın memuriyet hizmetine giriş için bir olanak sağlamaktadır. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde öngörülen genel şartları taşıyanların 30 ya da 60 günlük süre içinde yazılı başvurularının memur kadrolarına atanmaları için yeterli görülmesi, söz konusu personel lehine kanun koyucunun getirdiği istisnai bir düzenlemedir. Sözleşmeli personele, önceden kanunlarla belirlenen bu statüye girip girmemek konusunda tercihte bulunma hakkı tanınmıştır. Bu kişilerin, memur kadrosuna atanmak için gerekli şartların yanı sıra atama yapıldıktan sonra tabi olacakları şartları bilmeleri gerektiği açıktır. Dolayısıyla, kuralın öngördüğü memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kurum ve kuruluşlara nakillerinin yapılamayacağına dair düzenleme de memur kadrosuna atanmak isteyen sözleşmeli personel tarafından bilinen bir koşul olup, bu çerçevede memur kadrosuna atanmak için ilgililer tarafından başvuruda bulunulduğu açıktır.

  13. Kaldı ki kural, Kanun'un geçici 41. maddesi gereğince atananların beş yıllık süre içinde aynı kurum içinde nakillerini engellememektedir. Söz konusu beş yıllık sürede Devletin, ailenin birliği ve refahını koruma hususundaki pozitif yükümlülüğünün yerine getirilmesi, memur kadrosuna atanan evli kişinin eşinin farklı bir yerde ve kuramda çalışması halinde, eşinin kendi çalıştığı kurumun bulunduğu yere ya da her ikisinin çalıştıkları kuramların bulunduğu ortak yere nakillerinin sağlanmasıyla da mümkündür.

  14. Öte yandan, itiraz başvurusuna konu durumda bulunanlar için 657 sayılı Kanun ücretsiz izin hakkı da tanımaktadır. Kanun'un 72. maddesinde, yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun, atandığı yerde eşinin görev alabileceği teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması halinde talebi üzerine, kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulması, kademe ilerlemesi, emeklilik ile diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam etmesi ve memuriyet boyunca dört yılı geçmemesi kaydıyla, ücretsiz izin hakkından yararlanabileceği belirtilmiştir.

  15. Kural olarak memur statüsünde çalışmak, bu amaçla yapılan bir seçme sınavında başarılı olma koşuluna bağlı bulunmakta iken kanun koyucu tarafından, söz konusu sınavdan muaf tutulmak suretiyle genel kurallara istisna tanınarak sözleşmeli personel statüsünden memur kadrosuna atananlara beş yıl süresince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yasağının getirilmesi kamu hizmetine girme hakkı ve kamu hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkeler konusunda Anayasa'nın 70. ve 128. maddeleri kapsamında bir engel teşkil etmediği ve Devletin, ailenin korunması hususundaki pozitif yükümlülüğünün ihlaline yol açmadığı gibi aile birliği bakımından ölçüsüz bir müdahale olarak da nitelendirilemez.

  Kararın tam metni için tıklayınız.

   

  http://www.memurlar.net/haber/587524/

  Bu haber toplam 1483 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim