Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  Bakanlıklara ait çok sayıda üst düzey atama yapıldı
  28 Mart 2018 Çarşamba 10:11

  Bakanlıklara ait çok sayıda üst düzey atama yapıldı

  Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında Bakanlıklara ait çok sayıda üst düzey atama yapıldı.

  Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında Bakanlıklara ait çok sayıda üst düzey atama yapıldı.

  Başbakan Yardımcılığından:

  Karar Sayısı : 2018/2

  1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Serhat KÖKSAL'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

  Başbakan Yardımcılığından:

  Karar Sayısı : 2018/3

  1. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Gökhan KARASU'nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

  Başbakan Yardımcılığından:

  Karar Sayısı : 2018/150

  1. Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında;

  Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali ÖZTÜRKÇÜ'nün,

  - Karabük İl Müftüsü Halil BEKTAŞ'ın,

  - Siirt İl Müftüsü Faruk ARVAS'in,

  - Balıkesir İl Müftüsü İbrahim ÖCÜT'ün,

  - İğdır İl Müftüsü Cüneyit KULAZ'ın,

  - Mersin Ü Müftüsü Dursun Ali COŞKUN'un,

  başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

  Avrupa Birliği Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/103

  1 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkam Bengül GÖKCAN BÜLBÜL'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2 - Bu Karan Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/5

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Fikret BÜYÜKSOY'un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/180

  1- Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin KESİMOĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/181

  1- Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Bilal CURABAZ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2- Bu Karan Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/168

  1.. Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı, ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sami GÜRBÜZ'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı. Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür:

  2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/187

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Karan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  1. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İstanbul Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne Salih ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6093 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

  Kültür ve Turizm Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/60

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali AYVAZOGLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

  Maliye Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/10

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kırıkkale Defterdarlığına İbrahim BAYRAKTARTn atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür. .

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli;

  Aydın Vergi Dairesi Başkanlığına Cemil MÜSEVİTOĞLU'nun,

  - Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi Ergün ASLAN'ın,

  - Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına Halil TEKİN'in, -

  - Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Müfettişi İbrahim KAYA'mn,

  - Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan YAMAN'ın,

  atanmaları, 65.7 sayılı Kanunun 68/B, 76 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

  Maliye Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/65

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Dilşad DERİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

  1. Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mücahit CİVRİZ'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

  Maliye Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/182

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı İsmail İlhan HATİPOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

  Maliye Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/194

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Murat ALAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Maliye Bakam yürütür.

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı YAZI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

  Maliye Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2017/485

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4000 ek göstergeli Sayıştay Savcılığına Yusuf GEZBELİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

  Milli Eğitim Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/121

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine İpek COŞKUN'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

  Milli Eğitim Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2016/600

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aksaray İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne Hacı Ömer KARTAL'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/11

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Kaya YILDIZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Karan Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/12

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına 10. Bölge Müdürü (Diyarbakır) Murat DAGDEVİREN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Karan Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/14

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine Yusuf HAYKIR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. .

  2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/15

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü:

  -Meteoroloji 12. Bölge Müdürü (Erzurum) Ali ÖZKIR'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

  1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

  -Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) Yalçın ÜN'ün,

  -Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğüne (Konya) Yusuf ULUPINAR'ın,

  -Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) Yücel YÜCE'nin,

  -Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğüne (Elazığ) Taner ERDOĞAN'ın atanmaları,

  657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/169

  1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü (Edirne) Adıl SABANCI'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

  Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2017/535

  1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Orman Genel Müdürlüğüne Konya Orman Bölge Müdürü Bekir KARACABEY'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/17

  1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tersaneler ve Kıyı Yapılan Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Naci KAYA'nm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/20

  1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Sinan KUŞÇU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/71

  1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet TUTAŞ'm atanması,

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam yürütür.

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/147

  1- Denetim Hizmetleri Başkanlığı Müfettişi Hamdi ÇALIŞKAN'ın başka bir göreve atanmaküzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür,

  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

  Karar Sayısı : 2018/148

  1- Denetim Hizmetleri Başkanlığı Müfettişi Hasan GÜNGÖR'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

  2- Bu Karan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

  Karar Sayısı : 2018/11505

  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  5/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11505 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

  LİSTE

  ADI ve SOYADI

  GÖREVİ

  ADAY GÖSTEREN

  KURUM

  Prof. Dr. Yusuf BALCI

  Üye

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  Zafer YILDIRIMLI

  Üye

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  Ebu Bekir Levent ŞAHİN

  Üye

  (İbrahim Hakkı POLAT'tan boşalan üyeliğin kalan süresi için görev yapmak üzere)

  Maliye Bakanlığı

  Şule ASLAN

  Üye

  Sermaye Piyasası Kurulunun bağlı olduğu Bakanlık

  Bülent GÖLGELİ

  Üye

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

  Karar Sayısı: 2018/11426

  Ekli listede adı belirtilen kişinin Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak görevlendirilmesi; Adalet Bakanlığının 9/2/2018 tarihli ve 5966 sayılı yazısı üzerine, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Adı Soyadı: Yılmaz Akçil

  Karar Sayısı : 2018/11229

  Ekli listede adlan yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanması; Dışişleri Bakanlığının 19/12/2017 tarihli ve 1087 saydı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kuruiu'nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Bu haber toplam 1432 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim