Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanun Resmi Gazete'de
  09 Aralık 2016 Cuma 10:18

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanun Resmi Gazete'de

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

  umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

   

  Erdoğan tarafından dün onaylanan 6764 sayılı kanunla eğitim alanında  önemli düzenlemeler getiriliyor.

    Buna göre, özel öğretim kurumlarında olduğu gibi öğrencilere özel  barınma hizmeti sunan kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Milli Eğitim  Bakanlığınca (MEB) verilecek, mevzuata aykırılık tespit edilirse Bakanlıkça  kapatılabilecek. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

   MEB'deki müsteşar yardımcısı sayısını 5'ten 7'ye çıkaracak kanunla  Rehberlik ve Denetim Başkanlığı "Teftiş Kurulu Başkanlığı", Hukuk Müşavirliği ise  "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde teşkilatlandırılacak.

  Aday çırak, çırak, kalfa, ustalar, genel ve mesleki eğitimlerini verme  görevi, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden alınıp Mesleki ve Teknik  Eğitim Genel Müdürlüğüne verilecek.

  Teftiş Kurulu Başkanlığı, bakan veya bakanın yetkili kılması üzerine  müsteşarın emri veya onayıyla bakan adına verilen görevleri yapacak.

    Rehberlik ve Denetim Başkanlığına verilen görevlerin yerine  getirilmesi amacıyla il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde bulunan Maarif  Müfettişleri Başkanlığı kaldırılıyor. Teftiş Kurulu Başkanlığı, başkan, başkanlık  birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli bakanlık maarif müfettişi ve  müfettiş yardımcılarından oluşacak.

  Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına, proje okullarında  okul müdürlüğü görevi verilebilecek.

   Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin  rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde bakan onayıyla  çalışma merkezleri kurulabilecek veya bu merkezler aynı yolla kaldırılabilecek.  Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda bakanlık  maarif müfettişi ve bakanlık maarif müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

   Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine,  birimlerine kayıt ve kabul işlemleri, engelli birey ve eğitim personelinin ders  devam takibi, 1 Eylül 2017'den itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya  kameralı görüntüleme sistemiyle yapılacak.

    Çıraklık eğitimi

  Çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alınıyor. Ortaöğretim,  ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel,  mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü  kapsayacak. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine  göre diploma verilecek ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma  alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini  tamamlaması gerekecek.

   Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının,  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans  programına yerleşmelerinde, merkezi sınavda aldıkları puanlara, ortaöğretim  başarı puanı ve bu puanın YÖK tarafından tespit edilecek katsayıyla çarpımı  sonucunda bulunacak puan eklenecek.

   Disiplin cezalarında değişiklik

   Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ve memurlarına  uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme,  kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, meslekten ve  kamu görevinden çıkarma cezaları yeniden düzenleniyor.

   Buna göre, YÖK Başkanı, üst kuruluşlar ile bağımsız vakıf meslek  yüksekokulu müdürleri de disiplin amiri olabilecek.

    Yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumlarında disiplin  amirlerince verilebilecek tüm cezaların kanunla belirlenmesi sağlanacak. Devlet  ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer  personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya  ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten  kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları  olacak.

  Başkasının eserini kendi eseri gibi gösterenler meslekten  çıkarılacak

   Kanunla, kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını,  verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen  veya tamamen kendi eseri gibi gösterenler, üniversite öğretim mesleğinden  çıkarılacak.

   Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri, Devlet Memurları  Kanunu'na ilaveten, terör niteliğinde eylemlerde bulunmaları veya bu eylemleri  desteklemeleri, kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye  olmaları, amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya  öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmaları, kamu hizmeti veya  öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve  utanç verici hareketlerde bulunmaları, uyuşturucu ve diğer uyarıcı maddeleri  kullanmaları, satmaları, hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmeleri,  değiştirmeleri veya yok etmeleri halinde kamu görevinden çıkarılacak.

   FATİH  Projesi'ne ilişkin düzenlemeler

    Kanun, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi  (FATİH) Projesi'ne ilişkin düzenlemeleri de içeriyor.

   Proje çerçevesinde MEB'e bağlı okulların internet erişim hizmetleri ve  ağ altyapısının sağlanması için Bakanlıkça yapılacak mal ve hizmet alımları ile  yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar, gelecek yıllara yaygın  yüklenmelere girişilebilecek. Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda kurulan  okul-aile birliği iş yerleri ile vakıf üniversitelerine ait iş yerlerinin Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda öngörülen 5 puanlık prim  indiriminden faydalanmaları halinde yararlandıkları devlet payı karşılığı tutar  geri alınmayacak.

   Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim  faaliyetlerini yapan ancak bu kanuna uygun olarak kurum açma izniyle iş yeri açma  ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere, asgari ücretin  20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valiliklerce kapatılacak. İzin  aldığı halde iki yıl içinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra  yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni  amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma  ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

   Özel öğretim kurumunun, Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz  değişiklik yapması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi, reklam ve ilanlarda  öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması, haftalık ders çizelgesi ve  programların Bakanlık izni olmadan kurumda uygulanması, yönetmelik ve  yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması, mevzuatta  belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel  çalıştırılması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi hallerinde  idari para cezası uygulanacak, kurum ve iş yeri açma izniyle çalışma ruhsatı  iptal edilecek.

  Okulu devretmeyen kurucuya idari para cezası

   Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan özel öğretim  kurucusuna, asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek.

   Şartlara uymadan kurumunu kapatanlarla soruşturma sonucu kurum açma  izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya 5 yıl geçmeden  tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da ortak olma izni  verilmeyecek. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde verilen mesleki eğitimin  kalitesini geliştirmek amacıyla atölye ve laboratuvarlarda üretim yapılabilecek,  üretilen malların satışından elde edilen gelir okulun hizmetlerinde kullanılacak.

  Alıntı: Sgk Rehberi Haber
  Bu haber toplam 1018 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim