Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  Emekli olan akademisyen, geri dönebilir mi?
  14 Aralık 2016 Çarşamba 08:41

  Emekli olan akademisyen, geri dönebilir mi?

  Emekli memurlar tekrar göreve başlayabilirler mi?2005 yılından bu yana uygulanmakta olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü emeklilerin yeniden göreve başlama usul ve esaslarını belirlemiştir.

  Emekli memurlar tekrar göreve başlayabilirler mi? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

  2005 yılından bu yana uygulanmakta olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü emeklilerin yeniden göreve başlama usul ve esaslarını belirlemiştir.

  Madde hükmü:

  " Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

  Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

  Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

  a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

  b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

  c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

  d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

  e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

  f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

  g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

  h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

  i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

  Hakkında uygulanmaz.

  ,,,."

  Hükmün yorumu:

  Hükmün birinci fıkrasında emeklilerden yeniden memurluk kadrolarına atanabilecekler belirtilmiştir. Bu fıkrada belirtilmeyenlerin emekli olduktan sonra memur olarak kadroya atanmaları mümkün olmamaktadır.

  İzin verilenler şu şekildedir:

  - Cumhurbaşkanı tarafından atananlar,

  - Başbakan tarafından atananlar,

  - Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler,

  - Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

  - Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine

  - ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar.

  Belirtilenlerin dışında, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanma engellenmiştir.

  Bu duruma göre emekli olduktan sonra tekrar eski görevinize başlamanızın mümkün olamayacağını değerlendirmekteyiz.

  ANCAK, madde hükmündeki aylıkları kesilmeden yeniden atanılabilecek görevler olanlar arasında bulunan;

  - f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

  - g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

  Şeklinde bir görev olması halinde, Devlet memurluğu ile herhangi bir bağ olmadan görev alınabileceğini, bu şekilde bir görev alınması halinde emekli aylığınızın kesilmeyeceğini, görev aylığınız ile birlikte emekli aylığınızı da alabileceğinizi, yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı şeklinde kısa vadeli sigorta kollarına tabi olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bir kesinti yapılabileceğini değerlendirmekteyiz.

  Bu haber toplam 2531 defa okunmuştur
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim