Muharrem YILMAZ / Yazar

  12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
  Muharrem YILMAZ / Yazar

  Kamuda Taşeron İşçilerin Sürekli Kadroya Atanma Süreçleri -1

  28 Şubat 2018 Çarşamba 15:20

  Kamuda çalışan taşeron işçilerin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçiş çalışmaları devam etmektedir.

  İl özel idareleri ile belediyelerde ise KHK’nın amir hükmü gereği taşeron işçilerin kadroya alınma sürecinde, sermayesinin yarısından fazlasına sahip şirketlerine eğer bu şartları taşıyan şirketi yoksa münhasıran bu amaç için kurulacak şirket altında personeli kadroya alacaklardır. Özellikle büyükşehir ve il belediyelerinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip şirketleri bulunmasına rağmen ilçe belediyelerinin genelinde şirket bulunmadığı ve bu amaçla şirket kurma sürecinin devam ettiği görülmektedir.

  Sürekli işçi kadrosuna geçirilecek personelin öncelikle istenen bazı belgeleri çalıştığı kuruma ibraz etme ve yazılı beyan verme zorunluluğu getirilmiştir. Kapsama giren işçilerin bu haklardan yararlanması için bazı şartları taşıması da şart koşulmuştur. Kısaca personelin; 657 sayılı DMK’nun 48. maddesinde belirtilen şartların bazılarını, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmadığı ve emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığı, bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmayı, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmesi zorunluluğunu getirmiştir.

  Anılan Usul ve Esaslarda  yol gösterici mahiyette olmak kaydıyla belirlenen tavsiye niteliğindeki yayımlanan takvim kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, il özel idareleri ve belediyelerde sürecin sonuna yaklaşılmıştır.

  İdarelerde süreç ile ilgili iki tane komisyonun kurulması ve bu komisyonlar marifetiyle işlemlerin tamamlanması hedeflenmiştir. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ile bu tespite ilişkin itirazların karara bağlanmasının tespit komisyonu tarafından, hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla kurulan sınav kurulu tarafından yapılmasını hükme bağlamıştır. İdarelerin çoğunluğu sürecin kısa olması ve güvenlik soruşturma süresinin zaman alacağı düşüncesi ile tespit komisyonu kararı sonrası valiliklere yazılı olarak başvuruda bulunmuşlardır. Ancak arşiv taraması sonucu olumsuz olan personelin durumu için tespit komisyonunun yeniden bir karar alıp almayacağı ya da itirazlara sebep olma durumu belirsizliğini korumaktadır.

  Hak sahibi işçiler için yapılacak sınavın yazılı, sözlü ve uygulamalı şekilde birlikte veya ayrı ayrı yapılacağının belirtilmesine rağmen, sürecin uygulama aşamasında özellikle siyasi otoritenin beyanları, personel arasındaki eğitim seviye farkı, personelin hemen hemen hepsinin kadroya alınmasın hedeflenmesi nedeniyle sözlü sınav yöntemini tercih edildiği görülmektedir. Usul ve esaslarda sınav şekillerinde esneklik olması ve idarelerin sözlü sınavı tercih etmesi hedef kitle arasında bilgi seviyesi makasının açık olması nedeniyle doğru bir uygulama olduğu düşüncesindeyim.

  Ayrıca hizmet alım sözleşmelerinde %4 sözleşme giderleri içerisinde olan ve yükleniciler tarafından karşılanan makine teçhizat ve ekipman, kıyafet, ilaçlama, güvenlik hizmetinde kullanılan telsiz, dedektör vb. malzeme 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren idareler kendileri temin etmek zorunda kalacaklardır. Söz konusu ekipman alım süreçlerinin planlanması ve ilave ödenek taleplerinin karşılanması önem arz etmektedir.

  Muharrem YILMAZ
  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

  Bu yazı toplam 5480 defa okunmuştur.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
  Tüm Hakları Saklıdır © 2016 BADER Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 312 229 54 06 - 229 55 06 | Haber Yazılımı: CM Bilişim